Publicerad: 18 oktober 2018

Nätverk

SKL driver flera nätverk inom området brottsförebyggande.

Kommunalt brottsförebyggande, NKB

Nätverket för kommunalt brottsförebyggande (NKB) syftar till att ha en dialog med kommunerna om deras behov och önskemål. Nätverket ska också vara ett forum för ömsesidigt lärande.

Nätverket för kommunalt brottsförebyggande (NKB)

Sociala insatsgrupper, SIG

Ett nätverk för kommuner som vill utbyta erfarenheter om sitt arbete med sociala insatsgrupper. Nätverket samarbetar digitalt på Projectplace.

Vill du vara med, vänligen anmäl ditt intresse till Greta Berg.

Mot våldsbejakande extremism, NVE

SKL leder också ett nätverk mot våldsbejakande extremism, NVE. Medlemmar i nätverket är de som har utsetts som kontaktpersoner i kommunen i frågor som rör våldsbejakande extremism.

Informationsansvarig

  • Greta Berg
    Handläggare

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot