Publicerad: 9 april 2018

Sociala insatsgrupper

SKL stöder arbetet kring etablering av sociala insatsgrupper i Sveriges kommuner. Sociala insatsgrupper är en arbetsmetod för samverkan mellan socialtjänst, skola och polis för att hjälpa unga att sluta begå brott.

Arbetet i sociala insatsgrupper avser samverkan kring en ung person där socialtjänsten ansvarar för att andra myndigheter och aktörer görs delaktiga utifrån den unges behov. Det arbete och de insatser som görs för den unge ska ske inom ramen för de medverkandes ordinarie verksamhet.

Metod i arbetet med unga

I arbetet med sociala insatsgrupper finns inte någon åldersbegränsning men arbetsmetoden ska användas för ungdomar och unga vuxna som begår brott.

Socialtjänsten leder arbetet

Arbetsmetoden sociala insatsgrupper utgår från samverkan på individnivå med regelbundna möten där alla berörda myndigheters representanter och individen deltar, under socialtjänstens ledning. Samverkan på individnivå görs möjlig genom ett samtycke från den unge eller den unges vårdnadshavare.

SKL är representerad i Rikspolisstyrelsens styrgrupp gällande sociala insatsgrupper liksom i Rikspolisstyrelsens arbetsgrupp om sociala insatsgrupper.

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Greta Berg
    Handläggare

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot