Publicerad: 20 maj 2019

Civilt försvar

Civilt försvar handlar om att förbereda Sverige inför ett väpnat angrepp.

Vid ett väpnat angrepp på Sverige kan regeringen besluta om höjd beredskap. Kommunernas och regionernas uppgifter vid höjd beredskap regleras bland annat i lagen om extraordinära händelser (LEH). Uppgifter och ersättning regleras i överenskommelser mellan staten och SKL.

SKL tycker

SKL vill se mer tillämpad och verksamhetsnära forskning

SKL har yttrat sig över Försvarsforskningsutredningens betänkande SOU 206:90 Forskning och utveckling på försvarsområdet.

SKL:s yttrande över Försvarsforskningsutredningens betänkande (PDF, nytt fönster)

Förhandlingar behövs om civilt försvar

SKL begär att regeringen inleder förhandlingar om kommuners och landstings uppgifter inom krisberedskap och civilt försvar.

Kommuners och landstings uppgifter inom krisberedskap och civilt försvar (PDF, nytt fönster)

Återupptaget civilt försvar kräver nya resurser

SKL anser att staten måste tillföra området samhällets krisberedskap nya ekonomiska resurser om den civila försvarsplaneringen ska återupptas. Annars kommer arbetet med krisberedskap och skydd mot olyckor att försämras. Vidare bör principerna för anslag 2:4 Krisberedskap förändras för att skapa ökad långsiktighet.

Finansiering av civilt försvar och krisberedskap

Informationsansvarig

  • Markus Planmo
    Handläggare

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot