Publicerad: 20 maj 2019

Civilt försvar, kommuner

SKL och MSB har tecknat en överenskommelse för perioden 2018-2020 om kommunernas arbete med civilt försvar.

Överenskommelse om kommunernas arbete med civilt försvar (PDF, nytt fönster)

Under perioden 2018-2020 ska kommunerna i arbetet med civilt försvar prioritera uppgifterna:

  • Kompetenshöjning gällande totalförsvar
  • Säkerhetsskydd
  • Krigsorganisation och krigsplacering av personal.

Fakta om överenskommelsen

  • Beredskapsförberedelserna ska genomföras i den takt som stödet kommer på plats. Vägledningar och utbildning från staten är en förutsättning för att regionerna ska kunna starta upp sitt arbete.
  • Den sammantagna årliga ersättningen för kommunernas arbete med civilt försvar omfattar 100 miljoner kronor.
  • Överenskommelsen utgår från de uppgifter som finns i lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap (LEH), samt säkerhetsskyddslagen (2018:585).
  • Av 5 kap. LEH framgår att kommuner och regioner ska få ersättning av staten för de förberedande uppgifter som de utför enligt 2 och 3 kap LEH.

Informationsansvarig

  • Markus Planmo
    Handläggare
Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?
SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot