Publicerad: 18 oktober 2018

Det här gör SKL inom området trygghet och säkerhet

Trygghet och säkerhet omfattar arbete med att förebygga och
hantera kriser, olyckor och brott. Centrala verksamheter är
krisberedskap, räddningstjänst, alarmering, olycksförebyggande,
brottsförebyggande och internt skydd.

SKL stödjer våra medlemmar inom dessa områden genom:

 • Intressebevakning gentemot departement och statliga myndigheter.
 • Verksamhetsutveckling som genomförs tillsammans med kommuner och landsting.   
 • Nätverk där vi regelbundet träffar medlemmar för att föra dialog om behov och framtida utmaningar.
 • Konferenser: vi anordnar konferenser för våra medlemmar. Vissa går under benämningen Trygghetsdag.
  Konferenser, Trygghet och säkerhet
 • Öppna jämförelser - Trygghet och säkerhet. Den årliga rapporten är en sammanställning av statistik över kommunernas arbete och utfall avseende krisberedskap, skydd mot olyckor och brottsförebyggande.
  Öppna jämförelser: Trygghet och säkerhet

Informationsansvarig

 • Markus Planmo
  HandläggareHjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot