Publicerad: 15 januari 2018

Nätverk inom krisberedskap

SKL driver nätverk om krisberedskap i kommuner och landsting. Vi samordnar också kommuners och landstings deltagande i olika nationella forum för krisberedskap.

Syfte med nätverken

  • verka för utveckling av krisberedskapssystemet
  • samla och förmedla kommunernas och landstingens behov avseende krisberedskap till SKL
  • förankra SKL:s policyförslag hos kommunerna och landstingen
  • vara ett forum för ömsesidigt lärande
  • vara ett forum för kommunikation gentemot de statliga myndigheterna, samt andra aktörer

Nätverket för kommunal krisberedskap (NKK)

Nätverket består av en säkerhetschef eller säkerhets- och beredskapssamordnare per län. Representanterna utses av kommunerna i respektive län.

Utöver dessa har storstadslänen en extra företrädare. De kommunala representanterna ingår i samverkansområdena. Nätverket träffas två gånger per år på SKL.

Nätverket för landstingens krisberedskap (NLK)

Nätverket består av en representant för varje landsting. Representanten ska vara beredskapschef eller motsvarande. I nätverket ingår dessutom landstingens representanter i samverkansområdena.

Informationsansvarig

  • Markus Planmo
    Handläggare

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot