Publicerad: 24 november 2015

Process, systematiskt säkerhetsarbete

Ett samarbete mellan flera regioner och landsting har resulterat i en gemensam process för ett systematiskt säkerhetsarbete. Processen visualiseras i en processkarta.

Syfte med processen

Processen för systematiskt säkerhetsarbete syftar till att klargöra nationella och regionala krav på risk- och kontinuitetshantering samt säkerhet i landsting och regioner. Därmed ska effektiviteten och egennyttan för organisationen öka.

Med systematiskt säkerhetsarbete avses:

 • Riskhantering
 • Kontinuitetshantering
 • Planering inför samt erfarenhetsåterföring av händelser

Processkarta

Process för systematiskt säkerhetsarbete

Processkarta (PDF, nytt fönster)

Definitionslista (PDF, nytt fönster)

Processen för systematiskt säkerhetsarbete visualiseras i en processkarta. Processkartan tydliggör relationerna mellan de olika stegen i processen och förhållandet mellan processens olika ansvarsnivåer.

Genom att klicka på kartan länkas du vidare till dokument som beskriver varje aktivitet i processen för det systematiska säkerhetsarbetet:

 • Input: Vad som startar aktiviteten, krav och riktlinjer
 • Arbetsuppgift: Vad som ska göras
 • Output: Vad arbetsuppgiften levererar

Definitioner har kopplats till processkartan så att användare kan utgå från en gemensam begreppsapparat. 

Verktyg för att göra en egen processkarta

Processkarta och tillhörande dokument kan anpassas efter respektive organisations egna behov. Länkarna nedan erbjuder mallar och en vägledning.

Vägledning i processen (PDF, nytt fönster)

Mall, processkarta (VSD, nytt fönster)

Mall, underliggande texter (Word, nytt fönster)

Kontaktuppgifter till arbetsgruppen

 • Eva Leth, Region Skåne, eva.leth@skane.se
 • Anne-Lii Kivi, Västra Götalandsregionen, annelii.kivi@vgregion.se
 • Tomas Samuelsson, Landstinget i Östergötland, tomas.samuelsson@lio.se
 • Jonas Wallgren, Skånetrafiken, jonas.wallgren@skanetrafiken.se
 • Markus Planmo, SKL, markus.planmo@skl.se

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot