Publicerad: 26 november 2015

Lena Mickos anförande på Mötesplats Samhällssäkerhet 2015

SKL:s ordförande Lena Micko talade på Mötesplats Samhällssäkerhet som ägde rum på Kistamässan 24-25 november. Ta del av talet i efterhand.

I sitt tal lyfte Lena Micko att det mot bakgrund av terrorattackerna i Paris är angeläget att staten återinför de nationella utbildningarna i katastrofmedicin. Hon lyfte också behovet av ett ökat fokus på krisberedskap i skola och socialtjänst.

Vidare efterlyste Lena Micko en ny styrmodell för svensk krisberedskap, inklusive en reform av det statliga krisberedskapsanslaget.

Lena Mickos anförande i sin helhet (PDF, nytt fönster)

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot