Publicerad: 18 oktober 2018

Ny vägledning om krisberedskap och upphandling

I en ny vägledning ger MSB, Upphandlingsmyndigheten och SKL stöd till kommuner, landsting och regioner som upphandlar varor och tjänster till samhällsviktig verksamhet.

Upphandlingsvägledning, MSB

Samhällsviktig verksamhet som bedrivs i offentlig regi är i hög grad beroende av externa leverantörer av varor, tjänster och byggentreprenader. Kommuner, landsting och regioner behöver därför säkra att upphandlade leverantörer har en god krisberedskap.

Vägledningen Upphandling till samhällsviktig verksamhet är ett stöd för att underlätta detta arbete. En framgångsfaktor som lyfts fram i vägledningen är samverkan mellan olika funktioner inom organisationen, som kan bidra med sina perspektiv, till exempel verksamhet, inköp och krisberedskap.

Vägledningen vänder sig till medarbetare och chefer i kommuner, landsting och regioner samt kommunala och landstingsägda organisationer som arbetar med samhällsviktiga verksamheter, upphandling eller krisberedskap.

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?
SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot