Publicerad: 18 oktober 2018

Räddningstjänstutredningen 2017

En utredning om en effektivare kommunal räddningstjänst

Regeringen har tillsatt utredningen om en effektivare kommunal räddningstjänst. En särskild utredare, Jan-Åke Björklund, har fått i uppdrag att se över kommunernas brandförebyggande verksamhet och räddningstjänst. Utredningen har tagit namnet 2017 års räddningstjänstutredning och ska redovisas till regeringen senast den 30 juni 2018.

Max Ekberg från SKL sitter med i utredningens expertgrupp. I expertgruppen finns även företrädare från kommunal räddningstjänst och från samverkande myndigheter och hjälporgan.

En effektivare kommunal räddningstjänst, dir.2017:15, Regeringskansliet

Informationsansvarig

  • Max Ekberg
    Handläggare
Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?
SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot