Publicerad: 3 maj 2017

Yttrande över förslag till ny säkerhetsskyddslag

SKL:s styrelse har yttrat sig över den statliga utredningen En ny säkerhetsskyddslag (SOU 2015:25).

Yttrandet kan sammanfattas i följande punkter:

  • SKL anser att det i säkerhetsskyddsförordningen ska anges att utbildning till kommuner och landsting ska vara en uppgift för berörd säkerhetsskyddsstödjande myndighet.
  • SKL anser att det i säkerhetsskyddslagen bör ingå en definition med kriterier för vad som ska anses vara av betydelse för Sveriges säkerhet.
  • SKL anser att utredningen bör kompletteras med en mer systematisk genomgång av vad som kan anses som skyddsvärt, i syfte att lägga en grund för aktörernas tillämpning av lagen.
  • SKL anser att säkerhetsskydd även fortsatt ska omfatta skydd mot terroristbrott, även om brotten inte hotar Sveriges säkerhet.
  • SKL avstyrker förslaget att flytta tillsyn och stöd avseende kommuner och landsting från Säkerhetspolisen till MSB.

SKL:s yttrande: En ny säkerhetsskyddslag, SOU 2015:25 (PDF, nytt fönster)

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?
SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot