Publicerad: 18 januari 2018

Finansiering av civilt försvar och krisberedskap

SKL uttrycker i ett remissvar till regeringen att staten måste tillföra området samhällets krisberedskap nya ekonomiska resurser om den civila försvarsplaneringen ska återupptas. Annars kommer arbetet med krisberedskap och skydd mot olyckor att försämras.

Vidare konstaterar SKL att om staten tillför kommuner och landsting uppgifter inom det civila försvaret så måste staten finansiera dessa. 

SKL föreslår även att de principer som gäller för statliga myndigheter för anslag "2:4 Krisberedskap" bör förändras. Inriktningen bör vara att gå från kortsiktiga projekt till långsiktiga program, där syftet är att bygga förmågor över tid (ca 8-10 år). Som krav bör ställas att deltagande myndigheter samfinansierar programmen. Programmen bör justeras årligen, i syfte att säkerställa flexibilitet. Uppföljningen av programmen bör fokusera på resultat och effekter.

SKL:s yttrande: MSB:s redovisningar om civilt försvar (PDF, nytt fönster)

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?
SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot