Publicerad: 27 mars 2019

Fokus på riskkommunikation i årets Öppna jämförelse: trygghet, säkerhet

Temat i årets öppna jämförelse om trygghet och säkerhet är riskkommunikation och individens beredskap, en fråga som blir allt mer aktuell – inte minst efter sommarens skogsbränder och vinterns strömavbrott.

Öppna jämförelser: Trygghet och säkerhet, 2018

Webbinarium om Öppna jämförelser: trygghet och säkerhet 2018

SKL och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, publicerar för elfte gången indikatorer för arbetet med trygghet och säkerhet i landets kommuner i en öppen jämförelse. Syftet är att stimulera till förbättringsarbete och ökad effektivitet.

Informationsansvarig

  • Greta Berg
    Handläggare

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot