Publicerad: 15 januari 2018

Förhandlingar behövs om civilt försvar 

SKL begär att regeringen inleder förhandlingar om kommuners och landstings uppgifter inom krisberedskap och civilt försvar.

Sedan arbetet med totalförsvarsplanering återupptogs framförs allt oftare förväntningar från statliga företrädare på att kommuner och landsting ska delta i planeringen. För att kommuner och landsting ska kunna göra det krävs det att SKL och staten tecknar överenskommelser där uppgifter och ersättning preciseras.
 
– Vi måste omförhandla de överenskommelser som finns sedan tidigare, då en återupptagen civil försvarsplanering innebär nya uppgifter som därmed måste finansieras, säger Lena Micko, ordförande för SKL.
 
Styrelseyttrandet: Förhandlingar behövs om civilt försvar (PDF, nytt fönster)
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot