Publicerad: 15 februari 2017

Landstingens krisberedskap

Den 15 mars 2017 arrangerar Socialstyrelsen i samarbete med SKL och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)  en konferens om landstingens krisberedskap.

Program och anmälan

Konferensen vänder sig till landstingens beredskapschefer, beredskapssamordnare, säkerhetschefer, risksamordnare och beredskapsöverläkare, departement och vissa centrala myndigheter och katastrofmedicinska kunskapscenter.

I samband med konferensen anordnas även möte med SKL:s Nätverket för landstingens krisberedskap (NLK).

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot