Publicerad: 23 april 2018

Ny skrift: Att arbeta med sociala insatsgrupper

Skriften är en exempelsamling om hur man lokalt arbetar med sociala insatsgrupper.

Att arbeta med sociala insatsgrupper, Webbutiken

SKL har nyligen publicerat en exempelsamling som synliggör hur sju olika kommuner, från norr till söder, arbetar med sociala insatsgrupper, SIG på olika sätt. Exemplen är valda för att de speglar den variation som finns inom arbetsmodellen. Vi hoppas att de ska väcka nya tankar, idéer och synsätt som ännu fler kommuner kan tillämpa i sitt dagliga arbete för att hjälpa unga kriminella bort från kriminalitet.

Att arbeta med sociala insatsgrupper (SIG) handlar om att samverka kring unga personer som riskerar att utveckla en kriminell livsstil. Socialtjänsten ansvarar för att andra myndigheter och aktörer görs delaktiga utifrån den unges behov. Målgrupper för SIG är unga som genom sin livsstil riskerar att rekryteras till kriminella nätverk och unga som vill lämna ett kriminellt nätverk eller en kriminell livsstil.

SIG-verksamhet kan se mycket olika ut, men en gemensam nämnare är att individ eller vårdnadshavare samtycker till att sekretessen bryts, vilket gör det möjligt för parterna att samverka på individnivå. Idag vet vi inte hur många kommuner som har sociala insatsgrupper, men vi vet att modellen har utvecklats på lokal nivå och att arbetet sker på olika sätt runt om i landet.

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot