Publicerad: 30 maj 2016

Polisens modell för medborgarlöften

Den nationella modellen för arbetet är nu klar. Modellen innebär att polisen ska arbeta närmare medborgarna. Senast 2017 ska alla kommuner ha medborgarlöften.

Medborgarlöftena är ett komplement och ambitionshöjning av samverkansöverenskommelserna mellan polis och kommun. Det övergripande målet med medborgarlöften är minskad brottslighet och ökad trygghet.

Många kommuner har ett gott samarbete med polisen och har sett arbetet med medborgarlöften som ett positivt komplement till det befintliga arbetet.

SKL har varit med i framtagandet av den nationella modellen.

Läs vidare
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot