Publicerad: 13 september 2016

Reviderad bok ger stöd i samverkan mellan polis och kommun

SKL har tillsammans med Brå och Polisen arbetat om boken Samverkan i lokalt brottsförebyggande arbete. Den är nu kortare och innehåller handfasta checklistor.

Beställ eller ladda ner boken Samverkan i lokalt brottsförebyggande arbete, Brå

När polis och kommun arbetar tillsammans är det viktigt att hitta bra samverkansformer för att arbetet ska bli mer långsiktigt och för att resurserna ska kunna användas mer effektivt.

Boken Samverkan i lokalt brottsförebyggande arbete är ett stöd i samverkansarbetet. Den nya utgåvan har anpassats till den nya Polismyndigheten och dess fokus på medborgarperspektiv och modell för samverkan. Boken riktar sig i första hand till anställda inom polis och kommun som arbetar konkret med lokala brottsförebyggande frågor, men även tjänstemän och förtroendevalda kan ha nytta av boken.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot