Publicerad: 22 april 2015

Samnyttjande av kommunala resurser

Samverkan och samnyttjande av olika kommunala resurser kan vara en framgångsrik metod för att leverera välfärd och trygghet med kvalitet och samtidigt använda kommunens resurser på ett effektivt sätt.

SKL ger i skriften ”Samnyttjande av kommunala resurser” exempel på hur detta arbetssätt har gett mervärden för både medborgare och medarbetare:

  • I Nyköping delar räddningstjänsten bilar och lokaler med kommunens sociala omsorg.
  • Hemtjänsten i Varberg och Falkenberg har ett uttalat ansvar för att kontrollera brandsäkerheten i brukarnas hem.
  • På Öckerö åker de kommunala sjuksköterskorna i hemsjukvården på larm i väntan på ambulans.

Vi hoppas att skriften kan inspirera fler kommuner och aktörer att hitta nya arbetssätt som leder till effektiva lösningar och ökad trygghet för människor som bor och vistas i kommunen.

Skrift: Samnyttjande av kommunala resurser

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?
SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot