Publicerad: 13 augusti 2019

Rakel

Rakel är det nationella radiokommunikationssystemet för aktörer inom krisberedskap och blåljus. SKL bevakar medlemmarnas intressen inom verksamheterna kommunal räddningstjänst, ambulanssjukvård och krisberedskap i kommuner och landsting.

Kommunikationssystemet Rakel används bland annat av kommunal räddningstjänst, ambulanssjukvård och kommuners och landstings krisledningsorganisationer. Dessutom finns användare inom till exempel teknisk förvaltning, hemtjänst och kollektivtrafik.

SKL bevakar medlemmarnas intressen avseende:

  • avgifter
  • kvalitet
  • hur Rakelsystemet kan stödja effektiv samverkan
  • Rakelsystemets framtida utveckling

Priset på Rakelabonnemang för kommuner under perioden 2019-2022 regleras i Överenskommelse om kommunernas krisberedskap, som tecknats mellan SKL och MSB.

SKL ingår i rådet för samhällsviktiga kommunikationstjänster, som är MSB:s strategiska råd för bland annat Rakelfrågor. Rådet ska bidra till en långsiktig och strategisk utveckling av framtida kommunikationstjänster som stämmer överens med användarnas behov. SKL har också representanter i Rakel användarforum och Förvaltningsgrupp nationella riktlinjer för samverkan i Rakel.

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Michaela Stenman
    Handläggare/strateg

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot