Publicerad: 20 maj 2019

Säkerhetsskydd

Säkerhetsskydd handlar om att skydda information och verksamheter som är av betydelse för Sveriges säkerhet mot spioneri, sabotage, terroristbrott och vissa andra hot.

Uppgifterna regleras i Säkerhetsskyddslagen som omfattar kommuner och regioner.

Överenskommelser med staten

Det återupptagna arbetet med civilt försvar innebär att kommuner och regioner får ett större behov av att arbeta med säkerhetsskydd. SKL har tecknat överenskommelser med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) som innebär att kommuner och regioner får en särskild ersättning för att arbeta med säkerhetsskydd under perioden 2018-2020.

Uppgifterna i överenskommelserna är:

  • Alla kommuner och regioner ska ha en säkerhetsskyddschef
  • Alla kommuner och regioner ska ha rutiner och materiel (säkerhetsskåp m.m.) för att kunna hantera uppgifter som omfattas av sekretess och som rör Sveriges säkerhet utan att de röjs, ändras eller förstörs
  • Alla kommuner och regioner ska under perioden 2018-2020 etablera en process för säkerhetsskyddsanalys samt analysera prioriterade delar av sin verksamhet.

Överenskommelse om kommunernas arbete med civilt försvar (PDF, nytt fönster)

Överenskommelse om landstingens arbete med krisberedskap och civilt försvar (PDF, nytt fönster)

SKL tycker

Yttrande om SOU 2018:82 Kompletteringar till den nya säkerhetsskyddslagen

SKL är kritiska till flera av förslagen i utredningen, som riskerar att leda till höga administrativa kostnader och ett försämrat säkerhetsskydd.

SKL:s yttrande om kompletteringar i säkerhetsskyddslagen (PDF, nytt fönster)

Yttrande om ändringar i skyddslagen

SKL anser att fastigheter som används för försörjning av läkemedel, digital infrastruktur och alarmering bör kunna bli civila skyddsobjekt.

SKL:s yttrande om ändringar i skyddslagen (PDF, nytt fönster)

SKL kräver ökat stöd och vägledning om säkerhetsskydd

SKL anser bland annat att en ny säkerhetsskyddslag måste tydliggöra att säkerhetsskyddsstödjande myndigheter ska ge utbildning till kommuner och landsting.

SKL:s yttrande över förslag till ny säkerhetsskyddslag (PDF, nytt fönster)

Informationsansvarig

  • Markus Planmo
    Handläggare

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot