Publicerad: 17 september 2019

Skydd mot olyckor, räddningstjänst

Sveriges Kommuner och Landsting arbetar för att ge kommuner så bra förutsättningar som möjligt att kunna genomföra de åtgärder och insatser som krävs enligt lagen (2003:778) om skydd mot olyckor.

Kommunerna ska genom olika åtgärder verka för att olyckor både förebyggs och hanteras på ett effektivt sätt i samhället. För att åstadkomma detta behöver kommunerna stödja den enskilde genom information och rådgivning, genomföra tillsyn, utföra sotning och upprätthålla en beredskapsorganisation som kan hantera inträffade olyckor genom att genomföra räddningsinsatser.

SKL företräder medlemmarnas intressen inom området skydd mot olyckor i statliga utredningar, arbetsgrupper och projekt.

SKL arbetar också med verksamhetsutveckling tillsammans med medlemmarna inom flera olika områden, exempelvis jämställdhetsintegrering, ledning och samverkan, utveckling av beredskapsorganisationen och teknikutveckling.

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Johan Gert
    Handläggare

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot