Publicerad: 13 november 2017

Brandskyddskontroll och rengöring, sotning

Kommunerna ska enligt lag (2003:778) om skydd mot olyckor genomföra brandskyddskontroll och rengöring av alla förbränningsanordningar. I dagligt tal brukar man kalla det sotning. På många håll utförs arbetet av entreprenörer som anlitas av kommunen.

SKL hjälper kommunerna genom att:

  • Ge råd och vägledning.
  • Fastställa taxemodeller och index för justering av taxa.
  • Påverka utvecklingen av regelverk och framtida arbetssätt inom området.

Sotningsindex 2017

Cirkulär 17:22 Sotningsindex 2017 (PDF, nytt fönster)

Sotningsindex 2016

Cirkulär 16:29: Sotningsindex 2016 (PDF, nytt fönster)

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot