Publicerad: 6 oktober 2015

Jämställdhet i räddningstjänsten

Jämställdhet och ojämställdhet skapas där beslut fattas, därför måste jämställdhetsperspektiv finnas med i förtroendevaldas, chefers och medarbetares dagliga arbete.

SKL stödjer medlemmarnas arbete med jämställdhet inom politik, arbetsliv och verksamhet.

Nätverket jämställda räddningstjänster NJR

SKL deltar aktivt i ett nätverk för jämställdhetsarbete inom svensk räddningstjänst. I nätverket ingår även MSB och flera engagerade räddningstjänstorganisationer.

Nätverket Jämställda Räddningstjänster

Stöd i jämställdhetsarbete

Här hittar du information om SKL:s jämställdhetsarbete, publikationer på området och information om vad som sker på EU-nivå.

SKL:s stöd till jämställdhetsarbete

Jämställ.nu är ett verktyg för det dagliga arbetet med jämställdhet och jämställdhetsintegrering. Här finns praktiska exempel och verktyg som förenklar och kvalitetssäkrar arbetet med jämställdhet. Jämställ.nu är en unik samverkanssatsning mellan Europeiska Socialfondens Tema Likabehandling, Nationella Sekretariatet för Genusforskning, Sveriges Kommuner och Landsting samt Vinnova.

Jämställ.nu

Informationsansvarig

  • Johan Gert
    Handläggare

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot