Publicerad: 18 oktober 2018

Räddningsbilen BAS

BAS är ett samarbete mellan SKL och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) som syftar till att göra det enkelt för kommuner att upphandla räddningsfordon. Det ska finnas ett koncept för släck- och räddningsfordon som täcker räddningstjänstens behov.

Målsättningen är att erbjuda svensk räddningstjänst fordon med hög kvalitet som kontinuerligt är uppdaterade med det senaste inom metod och teknik. Målsättningen är även att minska administration kring upphandling av BAS-fordon.

På MSB:s webbplats kan du läsa mer om BAS, hämta ramavtal, avropsmall och teknisk specifikation.

Avtalshandlingar för nedladdning, MSB

Arbetsgruppen AG-BAS

Det finns en arbetsgrupp, AG-BAS, som driver utveckling och uppföljning av BAS. Arbetsgruppen har till uppgift att följa upp tekniska framsteg och anmälningar om fel och brister. Räddningstjänsternas behov och önskemål ska styra utvecklingen av avtalets utformning.

SKL utser arbetsgruppens ordförande som också är sekreterare. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ansvarar för kravspecifikationer, upphandling och kontroll.

Räddningstjänstrepresentanter väljs från små och stora kommuner och från kommuner med olika klimatförhållanden. Övriga medlemmar utses av berörda arbetstagarorganisationer.

Ordförande är Jörgen Persson som inom ramen för projektet arbetar för SKL.

Kontaktlista för AG-BAS (PDF, nytt fönster)

Kontakt

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?
SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot