Publicerad: 18 april 2017

Skola, kultur, fritid

Pojke och flicka i klassrum

Detta gör SKL

SKL arbetar för att elevernas resultat i skolan ska förbättras. Skickliga lärare, god arbetsmiljö och bra ledarskap är avgörande. SKL stöder också kommunerna i arbetet med förskola och fritids.

Inom kultur och fritid arbetar SKL för goda förutsättningar i hela landet. Det gäller exempelvis områden som idrottsanläggningar, e-böcker på folkbibliotek och föreningsliv. SKL arbetar också för att beslut om kulturlivet ska fattas så nära medborgarna som möjligt.

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot