Publicerad: 16 oktober 2019

Förskola, grund- och gymnasieskola

SKL driver på i skolfrågan. Vi stödjer skolans ledare, verkar för mer skolforskning, svarar på remisser och ger kommuner råd och service. Hälften av Sveriges kommuner deltar i våra utvecklingssatsningar.

Digitalisering

En nationell handlingsplan ska stödja huvudmännen att nå målen i den nationella digitaliseringsstrategin.

Förskola

För kommuner som är intresserade av att beställa från det nya avtalet är det dags att börja förbereda sig.

Skola

Det är kommunerna och inte staten som har bäst kunskap om elevernas och skolornas unika förutsättningar.

SKL erbjuder ett utvecklingsprogram med fokus på förebyggande arbete för huvudmän och deras verksamheter.


Aktuellt

Publikationer

Nyhetsbrev

Kurser och konferenser

SKL:s skolblogg

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot