Publicerad: 17 september 2018

Förskola, grund- och gymnasieskola

SKL driver på i skolfrågan. Vi stödjer skolans ledare, verkar för mer skolforskning, svarar på remisser och ger kommuner råd och service. Hälften av Sveriges kommuner deltar i våra utvecklingssatsningar.

Digitalisering

En nationell handlingsplan ska stödja samtliga huvudmän att nå målen i den nationella digitaliseringsstrategin.

Öppen förskola

En satsning för att påskynda etableringe för utrikes födda kvinnor samt att öka deltagandet i förskolan för barn med utländsk bakgrund.

Elever står framme vid tavlan och redovisar.

Det är kommunerna och inte staten som har bäst kunskap om elevernas och skolornas unika förutsättningar.

Illustration Öppna jämförelser

Öppna jämförelser – Gymnasieskola 2018.

Aktuellt

Publikationer

Nyhetsbrev

Kurser och konferenser

SKL:s skolblogg

SKL tycker

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot