Publicerad: 12 april 2019

Förskola, grund- och gymnasieskola

SKL driver på i skolfrågan. Vi stödjer skolans ledare, verkar för mer skolforskning, svarar på remisser och ger kommuner råd och service. Hälften av Sveriges kommuner deltar i våra utvecklingssatsningar.

Digitalisering

En nationell handlingsplan ska stödja huvudmännen att nå målen i den nationella digitaliseringsstrategin.

Öppen förskola

Läs mer och anmäl dig till den största mötesplatsen för dig som leder och styr skolan.

Elever står framme vid tavlan och redovisar.

Det är kommunerna och inte staten som har bäst kunskap om elevernas och skolornas unika förutsättningar.

Öppna jämförelser – Grundskola 2018.


Aktuellt

Publikationer

Nyhetsbrev

Kurser och konferenser

SKL:s skolblogg

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?
SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot