Publicerad: 18 juni 2018

Fråga och svar

Är det tillåtet för en lärare att ha egna digitala adresslistor?

Fråga

Vid sidan om skolornas gemensamma system för att registrera eleverna använder många lärare program som Excel på sina datorer. Är det tillåtet för en lärare att ha egna digitala adresslistor till eleverna?

Svar

I princip ja, men det beror på innehållet i adresslistorna och vilka riktlinjer kommunen har i frågan.

Hanteringen ska finnas med i den registerförteckning som ska tas fram centralt, eftersom det handlar om en digital hantering. Sen beror det så klart på vilken sorts personuppgifter som hanteras, var den sparas (på kommunens nätverksplatser, lokalt på datorn) och om det är en privat dator eller tillhandahållen av kommunen. Vilket då även handlar om data/informationssäkerhetsfrågor och inte enbart GDPR. 

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot