Publicerad: 9 maj 2018

Fråga och svar

Får jag begära in barns vistelse på fritids?

Får jag begära in barns vistelse på exemeplvis fritids genom att skicka ut en enkät i Google forms? Uppgifter som begärs in är barnets namn, klass och vilka tider som barnet kommer att vara på fritids. I slutändan blir detta en lista med de begärda uppgifterna på.

Svar: Ja, det bör som huvudregel inte finnas något hinder mot det. Det är nödvändigt att samla in uppgifter om elevernas vistelsetider för att kunna ge utbildning i fritidshemmet i enlighet med skollagens bestämmelser (exempelvis ge utbildning i den omfattning som behövs) det vill säga uppgift av allmänt intresse.

Så länge som ni inte begär in känsliga personuppgifter i Google forms eller andra personuppgifter som kräver en högre säkerhet, så är det ok.

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot