Publicerad: 18 juni 2018

Fråga och svar

Räknas för- och efternamn som två sökingångar?

Svar

Nej. För- och efternamn räknas som en sökingång, personnummer som en sökingång. Men detta har bara relevans när det gäller rent manuell hantering av personuppgifter, dvs när man aldrig har använt eller kommer att använda digitala verktyg/tjänster vid insamlandet.

Läs mer om en lista med en sökingång ska registreras

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot