Publicerad: 23 februari 2018

Fråga och svar

Uppgifter om vem som äter vad

Fråga: Får man lägga in uppgifter om vem som äter vad (exempelvis "vegetariskt" eller "inte fläskkött") i klasslistorna man har?

Svar: All hantering av personuppgifter som sker digitalt ska finnas med i en registerförteckning där du bland annat talar om ändamålet med behandlingen. Det kan vara både nödvändigt och relevant för de som lagar och serverar skolmaten att ha koll på detta, så svaret är ja. Denna sortens uppgifter får man lägga in.

Sen behöver du göra en bedömning kring vilken sorts personuppgifter det är, om de är känslig eller inte. Om kommunen till exempel gör bedömningen att det är känsliga personuppgifter kräver det en viss säkerhet kring den tjänst man lagrar informationen i (om det så är nätverksplatsen eller en it-tjänst). 

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot