Publicerad: 18 juni 2018

Fråga och svar

Vad är känsliga personuppgifter? 

Svar

Känsliga personuppgifter är uppgifter som avslöjar etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse eller medlemskap i fackförening och behandling av genetiska uppgifter, biometriska uppgifter för att entydigt identifiera en fysisk person, uppgifter om hälsa, sexualliv eller sexuella läggning. Känsliga personuppgifter får bara behandlas i vissa fall.

När känsliga personuppgifter får behandlas, Datainspektionen
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot