Publicerad: 18 juni 2018

Fråga och svar

Får jag mejla åtgärdsplaner?

Fråga

Åtgärdsplaner (vid någon typ av problem eller annat ärende) som upprättas i skola där rektor, lärare, vårdnadshavare och kanske elevhälsa är inblandade. Hur kan man hantera det it-mässigt så att alla parter får del av underlaget? Får jag mejla sådana planer?

Svar

Det beror på hur verksamhetens e-postsystem ser ut säkerhetsmässigt och hur den lokala it-miljön är klassad. Men när det handlar om känsliga personuppgifter (exempel uppgift om diagnos) behövs en hög it-säkerhet och man bör i första hand använda sig av andra sätt än e-post. Exempelvis genom att berörda personer som behöver ta del av ett visst underlag loggar in och läser underlaget direkt i it-systemet. 

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot