Publicerad: 18 juni 2018

Fråga och svar

Får jag mejla inloggningsuppgifter?

Fråga

Får man mejla inloggningsuppgifter enligt den rutin som vi har på kommunen, exempelvis inloggningsuppgifter för en elev till lärare?

Svar

Det beror dels på vilken sorts it-tjänst inloggningsuppgifterna är ämnade för och vad som lagras där, dels hur ert e-postsystem är uppsatt (hur säkert det är), men att mejla inloggningsuppgifter kan vara riskfyllt av flera anledningar.

Om mejlet hamnar fel, kommer någon annan få tillgång till information vederbörande kanske inte bör ha? Är det dessutom inloggning till en it-tjänst som i sin tur behandlar personuppgifter av känsligare karaktär blir skadan än större.

Ni bör nog resonera här: varför ska inloggningsuppgifter mejlas via lärare till elev? Går det att tillgängliggöra användarnamn på något annat sätt? I kombination med möjlighet till engångslösenord som ändras av eleven vid första inloggning eller liknande?

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot