Publicerad: 18 juni 2018

Fråga och svar

Kommer SKL att hjälpa till att bedöma leverantörernas avtal?

Fråga

Kommer SKL att hjälpa till att bedöma leverantörernas avtal utifrån ett personuppgiftsperspektiv eller ska varje skolhuvudman göra sin egen bedömning om avtalet håller?

Svar

Som personuppgiftsansvarig och beställare av en it-tjänst måste skolhuvudmannen alltid göra en egen bedömning, dokumentera, ta fram avtal och se till att riktlinjer förankras i verksamheten.

En grundregel är att det alltid bör vara beställaren som tar fram avtal, inte leverantören. När det gäller globala leverantörer är detta inte alltid möjligt, varvid en särskild bedömning bör göras och dokumenteras. SKL uppmuntrar samverkan mellan skolhuvudmän i bedömningen av olika leverantörers avtal för att underlätta för alla parter.

Gå gärna med i SKL:s samarbetsrum för att diskutera och starta samverkan kring frågorna.

Information kring samarbetsrummet

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot