Publicerad: 18 juni 2018

Fråga och svar

Ska uppgifter till Statistiska centralbyrån registerföras?

Fråga

Om vi ska lämna ut uppgifter till Statistiska centralbyrån (SCB), är det en behandling som ska registreras i förteckningen?

Svar

Ja. Utlämnande av vissa uppgifter till SCB sker inom ramen för en uppgiftsskyldighet till Skolverket. Vilka uppgifter som ska lämnas ut är en fastställd rättslig förpliktelse som framgår av Skolverkets föreskrifter. Uppgiftsskyldigheten är också en uppgift av allmänt intresse som framgår av skollagen.

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot