Publicerad: 18 juni 2018

Fråga och svar

Vilken rättslig grund ska jag använda för ansökan till förskolan?

Fråga

Vilken rättslig grund ska jag använda för ansökan till förskolan? Vad ska jag skriva i registerförteckningen?

Svar

För att kunna ge utbildning i förskola i enlighet med skollagens bestämmelser måste föräldrar anmäla sitt behov av förskola, vilket kan ske genom en ansökan. Därmed kan behandlingen sorteras in under uppgift av allmänt intresse.

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot