Publicerad: 18 juni 2018

Fråga och svar

Vad bör jag som skolsköterska tänka på?

Svar

Den medicinska delen av elevhälsan anses som en självständig verksamhetsgren i förhållande till övrig skolpersonal när det gäller sekretess.

Hälso- och sjukvårdspersonal inom elevhälsan har även andra lagar att förhålla sig till vad gäller de medicinska insatserna, exempelvis hälso- och sjukvårdslagen och patientdatalagen vilket kan påverka vad man får och inte får göra ur ett GDPR-perspektiv.

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot