Publicerad: 18 juni 2018

Fråga och svar

Är ett samtycke alltid tidsbestämt?

Svar

Nej, det behöver det inte vara. Samtycke kan istället när som helst återkallas. Men för att ett samtycke ska vara giltigt måste det bl.a. vara specifikt och informerat. Det innebär att det inte får finnas några tvivel kring vilken behandling av personuppgifter man har samtyckt till eller att man vet vad det är man har samtyckt till.

Personuppgifter får aldrig användas för andra ändamål än det man har samtyckt till. Det kan därför ligga i sakens natur att många samtycken är tidsbestämda, om samtycket avser ett viss givet ändamål vid ett visst givet tillfälle.

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot