Publicerad: 18 juni 2018

Fråga och svar

Behövs samtycke för lärplattform?

Fråga

Behövs samtycke för en lärplattform, eller räcker det med information över varför den ska användas?

Svar

Samtycke behövs inte för behandling av personuppgifter i lärplattform, om ni använder lärplattformen inom ramen för undervisningen och utbildningen. I så fall har ni laglig grund för behandlingen utifrån att det är nödvändigt för att utföra uppgift av allmänt intresse.

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot