Publicerad: 19 juni 2018

Fråga och svar

Behövs samtycke för skolfoto?

Fråga

Hur ska man tänka kring skolfoto och samtycke? Skolkatalog med klass, namn, adress och telefonnummer till alla vårdnadshavare i pappersformat.

Svar

Vad är det lagliga syftet? Skolfotografering till skolkatalog som främst vårdnadshavare får köpa eller liknande bör kräva samtycke, eftersom det är något som då inte bedöms nödvändigt för utbildningen. Dock är detta sannolikt en sak för fotoföretaget att hantera, då företaget sannolikt behandlar uppgifterna de får från skolan för sin egen affärsverksamhet.

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot