Publicerad: 9 maj 2018

Fråga och svar

Får jag spara bilder tillfälligt på elever på skolans digitala enhet utan samtycke?

Får jag som lärare, tillfälligt lagra bilder eller annan dokumentation rörande eleverna/barnen lokalt på en digital enhet som tillhör skolan/förskolan utan samtycke?

Svar

Samma svar som på frågan ovan: Om samtycke behövs eller inte beror på syftet med bilden/dokumentationen.

Det här handlar om två olika delar: dels dataskyddsförordningen, hur och vilka personuppgifter man får hantera och dels datasäkerhetsfrågor, hur man skyddar information baserat på vilken sorts information det är och hur skyddsvärdig den är.

Ni bör i princip alltid göra en informationssäkerhetsklassning för att avgöra vilka krav ni har på informationen som hanteras i olika it-tjänster utifrån fyra olika områden (konfidentialitet, riktighet, tillgänglighet och spårbarhet). 

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot