Publicerad: 18 juni 2018

Fråga och svar

Gäller GDPR även bakåt i tiden?

Fråga

Är det från och med den 25 maj som lagen gäller eller är det även bakåt, med allt som vi har sparat sen tidigare i våra datorer?

Svar

Ja, alla personuppgifter som behandlas i verksamheten där och då, exempelvis i form av lagring, måste hanteras utifrån dataskyddsförordningens reglering. Så det gäller alltså allt som du har sparat sen tidigare på din dator, i de olika it-tjänsterna osv. 

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot