Publicerad: 18 juni 2018

Fråga och svar

Räknas sparade protokoll under allmänt intresse?

Fråga

Sparade protokoll räknas det under allmänt intresse? Protokollen kan ibland sparas på flera ställen, exempelvis webben eller e-post. De kan innehålla personuppgifter i vissa fall, hur bör detta hanteras?

Svar

Fundera först på i vilket syfte protokollen måste sparas. Ska protokollen arkiveras eller ska de egentligen gallras?

Ett protokoll kan sorteras in under olika lagliga grunder beroende på syftet med protokollet. Det kan säkerligen många gånger sorteras in under allmänt intresse, men även utgöra dokumentation i handläggning av ett ärende som avser myndighetsutövning eller sparat för arkivändamål. 

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot