Publicerad: 18 juni 2018

Fråga och svar

Vem har ansvar för att rensa datorerna?

Fråga

Vems ansvar är det att "rensa datorerna" så att de inte innehåller uppgifter som strider mot dataskyddsförordningen?

Svar

Ytterst ska förvaltning och nämnden (som personuppgiftsansvarig) ge instruktioner för hur och när information ska tas bort. Men det är varje medarbetare som ansvarar för att hantera informationen på rätt sätt och därmed också att ta bort det som strider mot riktlinjerna.

Det gäller personuppgifter, men även hantering av allmänna handlingar och gallring av dem enligt dokumenthanteringsplan och gallringsbeslut i verksamheten. En viktig utgångspunkt för att gallra information är att den ska vara strukturerad utifrån den registerförteckning som ska finnas.

Sen är det dataskyddsombudets uppgift att bevaka (inte ansvara för) att riktlinjerna följs och även att informera och ge råd. Dataskyddsombud är en ny roll som införs med GDPR.

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot