Publicerad: 18 juni 2018

Fråga och svar

Får vårdnadshavare skicka sms till läraren när elev är sjuk?

Svar

Det finns förmodligen inte laglig grund för att utforma frånvaroanmälan eller frånvaroregistrering på ett sådant sätt att man ska ange att det handlar om sjukfrånvaro eller liknande, eftersom det innebär en behandling av uppgift om hälsa. Det gäller oavsett om uppgiften lämnas via sms eller e-post.

Att en elev i skolan eller barn i förskolan är sjuk är en känslig personuppgift som inte får behandlas om det inte är nödvändigt, exempelvis med hänsyn till ett viktigt allmänt intresse och inte innebär ett otillbörligt intrång i den registrerades integritet eller vid handläggning av ett ärende. En annan sak är om vårdnadshavare frivilligt på eget bevåg lämnar den typen av information.

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot