Publicerad: 18 juni 2018

Fråga och svar

Hur länge får jag spara listor med elever?

Svar

Hur länge man får spara listor över elever och andra klasslistor är inte i första hand en GDPR-fråga, utan styrs av hur de interna riktlinjerna och dokumenthanteringsplanerna ser ut. Om handlingarna ska arkiveras finns laglig grund för behandlingen (arkivändamål) enligt dataskyddsförordningen. 
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot