Publicerad: 16 januari 2018

Elevers förmåga att samarbeta kring problemlösning

Skolan behöver bli bättre på att lära ut och mäta elevers förmågor att lösa problem i samarbete med varandra. SKL har därför initierat ett försöksprojekt tillsammans med skolor från sex kommuner och Stockholms universitet för att ta fram en modell för det.

I Sverige och flera andra länder har det riktats kritik mot skolors sätt att mäta och bedöma elevers resultat. De sätt man bedömer förmågor inom läsförståelse, matematik och naturvetenskap, är inte tillräckliga för de förmågor och kompetenser som efterfrågas på arbetsmarknaden i dag och i framtiden.

EU och OECD lyfter i sina studier fram viktiga kompetenser för dagens och framtidens arbetsmarknad. Dessa är självledarskap, analysförmåga, kommunikativa färdigheter och samarbetsförmågor, så kallade kollaborativa förmågor. I dag saknas det kunskap om hur väl svenska elever klarar dessa viktiga kompetenser.

Pedagoger skapar uppgifter för problemlösning

I skolorna som ingår i försöksprojektet, ska pedagoger skapa problemställningar som elever i årskurs 8 sedan parvis ska få samarbeta kring för att lösa. Pedagogerna har olika ämneskompetenser och ska ta fram fyra olika problemlösningsuppgifter på temat miljö.

Eleverna ska samarbeta två och två med uppgifterna i ett digitalt verktyg för att lösa respektive uppgift. Verktyget bedömer elevernas olika förmågor kring samarbete och problemlösning. Resultatet visar deras styrkor och utvecklingsområden, och fungerar som ett stöd för lärande och utveckling, så kallad formativ bedömning.

Skolor från kommunerna Halmstad, Falkenberg, Nacka, Sollentuna, Upplands Väsby och Sigtuna deltar i projektet. Hösten 2015 börjar testerna med problemlösning och utvärdering av verktygets kapacitet att bedöma elevers kollaborativa problemlösningsförmågor. 

Internationellt samarbete för elevers samarbetsförmågor

Det svenska försöksprojektet är en del i ett internationellt samarbete, the Collaborative Assessment Alliance (CAA), för att utveckla elevers kollaborativa problemlösningsförmågor. I CAA ingår även länderna Irland och Australien. I maj 2014 beviljade den svenska regeringen medel till den svenska medverkan i det internationellt samarbetet och pengar till det svenska försöksprojektet.

Assessment and Teaching of 21st Century Skills, var ett fyra år långt forskningsprojekt vars resultat ledde fram till CAA. Forskningsprojektet, som leddes av University of Melbourne och sponsrades av Intel, Cisco och Microsoft, samlade över 250 forskare från hela världen för att skapa stöd till skolsystem kring implementering, bedömning och utveckling av 21st Century Skills.

Assessment and Teaching of 21st Century Skills

Anna Carlsson, projektledare för den svenska medverkan i CAA, om att bedöma och mäta förmågor i formativt syfte (Video, 13:44, nytt fönster)

Läs vidare
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot