Publicerad: 9 oktober 2018

Användbar, tillförlitlig och säker it-miljö

Vi går mot allt fler it-tjänster i skolan och informationsflödet behöver bli både säkrare och bättre. Arbetet med en smart it-arkitektur som bland annat innebär att ta fram standarder för olika sorters it-tjänster behöver därför fortsätta i en snabbare takt. Det har Skolverket föreslagit i de nationella strategierna för skolväsendets digitalisering.

Vi behöver driva på utvecklingen av öppna standarder, så att det blir enklare att återanvända data, arbeta modulärt. SKL bidrar gärna med bland annat olika vägledningar och dialoger.

Mer än skolfederation

SKL ser ytterligare ett led i att skapa tillförlitlig tillgång till adekvata it-tjänster och bevarande av viss data, och det är utvecklandet av en nationell tjänst för säker, enkel identifiering och inloggning till skolans samtliga it-tjänster. En inloggningstjänst där ett och samma användarnamn och lösenord fungerar i samtliga digitala miljöer som man som elev, lärare och skolledare behöver ha tillgång till. Ett användarnamn som följer med oavsett byte av skola, skolform, kommun, skulle underlätta avsevärt och det finns flera behovsområden och vinster.

Förutom den stora vinsten för användarna som bara behöver förhålla sig till ett användarnamn/ett konto blir det till exempel:

  • En enklare, säkrare identitets- och behörighetshantering, vilket är förutsättningar för korrekt autentisering och åtkomstkontroll
  • Enklare för kommunerna att arbeta modulärt och skapa en smart struktur bland de olika it-tjänster och digitala lärresurser skolorna använder
  • En enklare, säkrare datalagring av relevant information som bland annat kan användas för statistik (lokalt, regionalt och nationellt), vilket leder till minskad administrativ börda
  • En tjänst som ökar möjligheten att arbeta med Big data och Learning analytics på ett säkert och ändamålsenligt sätt
  • En ökad drivkraft att ta fram och använda tekniska, öppna standarder
  • En möjlighet för marknaden att fokusera på att utveckla innehåll och funktion, istället för användarhantering.

Enligt utredningen av de nationella proven är planen bland annat att de ska digitaliseras, vilket innebär ytterligare en it-tjänst, ytterligare kontohantering med krav på hög säkerhet och kontroll. I utredningens kostnadsanalys jämför man med uppgifter från genomförandet i Norge och estimerar högre kostnader än de haft, då vi i Sverige saknar den sortens nationella register och inloggningslösning grannlandet har. Eftersom Sverige saknar den sortens nationella register och inloggningslösning som grannlandet har.

SKL anser därför att staten behöver ta ansvar för att ta fram och förvalta en nationell tjänst, liknande UNI Login i Danmark och FEIDE i Norge. Initiativet Skolfederation som finns i Sverige, är en viktig kugge i hjulet, men det behövs mer. Ett ”nationellt skolkonto”, en tjänst där krav på standarder finns, så att olika it-tjänster (inklusive olika digitala läromedel, lärresurser, digitala prov och så vidare) kan samlas på ett effektivt sätt, för minskad administration och ökat användande.

Det finns givetvis flera utmaningar och frågeställningar att reda ut, men också en hel del arbete som redan är gjort, som pågår och som kan användas och utvecklas, till exempel inom hälsosektorn och Vinnovafinansierade projekt som iVIS – innovativt verksamhetssystem för skola, SiS arbete med standarder och så vidare.

SKL deltar gärna i arbetet tillsammans med flera aktörer för att utreda, diskutera och kravspecificera.

Läs vidare
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot