Publicerad: 9 oktober 2018

Skriva sig till lärande (STL)

Skriva sig till lärande (STL) är en modell som ökar lärandet och språkutvecklingen genom att kombinera pedagogik och digital teknik. Nu erbjuds lärare en ny chans att ta del av den uppskattade kursen Skriva sig till lärande.

Den pedagogiska modellen Skriva sig till lärande, STL, bygger på ett språkutvecklande arbetssätt där kontinuerlig social interaktion och samarbete mellan elever och lärare understödjs av digital teknik och digitala arenor.

Denna kombination av pedagogik och teknik gör det möjligt för alla elever, oavsett eventuella läs- och skrivsvårigheter, att fullt ut delta i skriftliga samarbeten med sina klasskamrater tack vare de kompensatoriska möjligheter som tekniken ger. Skriva sig till lärande är väl förankrat i kunskapskraven i läroplanen.

En forskningsstudie visar att Skriva sig till lärande förbättrar skolresultaten. Det ger även ökad likvärdighet mellan könen då pojkarnas prestationer vad gäller läs- och skrivutvecklingen ökar markant. Dessutom blir spridningen mellan elever lägre, då de lägst presterande eleverna når bättre resultat.

Forskningsresultat och erfarenheter Skriva sig till lärande

Utbildning i Skriva sig till lärande (STL)

SKL erbjuder nu lärare att gå en utbildning inom Skriva sig till lärande, STL. Kursen riktar sig till lärare i grundskolans alla årskurser.

Utbildning i Skriva sig till lärande (STL)

Informationsansvarig

  • Cecilia Gustafsson
    UtredareHjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot